link ads

मराठी पत्रलेखन | घरगुती पत्रलेखन


प्रास्ताविक : पत्रलेखनात स्थूलमानाने दोन प्रकार अपेक्षित आहे .
() व्यक्तिगत किंवा घरगुती पत्रलेखन
(कार्यालयीन किंवा व्यावसायिक पत्रलेखन .
() व्यक्तिगत पत्रे :(अनौपचारिक )(Informal Or Personal Letters)
() पत्र व्यक्तिगत असेल तर सुरुवातीस  'श्री' लिहावे. उजव्या हातास वरील बाजूस आपला - पत्रलेखकाचा पत्ता या दिनांक लिहावा .
()पात्र ज्या व्यक्तीस लिहीत आहोत ,तिला योग्य असा मायना लिहावा .
() व्यक्तिगत पत्राची भाषा जिव्हाळ्याची असावी .
() पत्राचा समारोप व्यक्ती, आशय लेखकाचे नाते लक्ष्यात घेऊन करावा .
() लिफाफहा आवश्यक . त्यावर 'प्रति' आणि 'प्रेषक' यांचे योग्य उल्लेख असावे .
() कार्यालयीन पत्रे : (औपचारिक ) (Formal Or Official Letters)
() या पात्राची भाषा औपचारिक असावी .
() पत्राचा विषय (असल्यास) संदर्भ लिहिणे आवश्यक .
() योग्य मायना समारोप करावा .
() आपले म्हणणे मुद्देसूदपणे मांडावेत .
घरगुती पत्रलेखन

घरगुती पत्रलेखन

व्यावसायिक पत्रलेखन

व्यावसायिक पत्रलेखन


कार्यालयीन पत्रलेखन
कार्यालयीन पत्रलेखन

पत्र व्यक्तिगत

पत्र व्यक्तिगत

अनौपचारिक पत्रलेखन

अनौपचारिक पत्रलेखन
 पत्रलेखन

पत्रलेखन

text and image

Popular posts from this blog

मराठी कोडी | Whatsapp marathi kodi and answer

1000+nepali shayari in nepali images font|nepali shayari in nepali words|Nepali Shayari Love Shayari

1000+ Hindi Shayari Image,Hindi Love Shayari SMS with Images