मराठी कोडी | Whatsapp marathi kodi and answer

 1. Prashna asa ahe ki uttar kay - Disha
 2. Evdas kart ghar kas rakhat - Kulup
 3. Ithech aahe pan disat nahi - Vaara
 4. Don bhau shejari bhet nahi janmantari - Dole
 5. Pandhar patel pivla bhat - And
 6. Supbhar lahya tyat ek rupaya - Chandra ani Chandanya
 7. Hirvi peti katyat padli, ughdun pahili tar motyane bharli - Bhendi
 8. Tin payanchi tipai, var basla shipai - Chul ani Tava
 9. Tinjan vadayla barajan jevayla - Ghadyal
 10. Patil buva ram ram dadi misha lamb lamb - Kanis
 11. Kalya ranat hatti mela tyachya pushtbhag upsun nela - Kapus
 12. Evdishi Nanubai sarya vatan geet gay - Shitti
 13. Kokanatan aali sakhi, tichya maanvar dili bukki, tichya gharbhar leki - Lasun
 14. Kokanat aala bhat, dhar ki aapat - Naral
 15. Kandyavar Kandi sat kandi, var samrudrachi andi - Jwariche Kanis
 16. Mukut yachya dokyavar, Janmbala zaga angavar - Vaang
 17. Aatkan Patkan laal laal ran, An battis pimplana ekch pan - Tond
 18. Sonyachi suri buit puri var patkar gamja kari - Gajar
 19. Sagle gele ranat, an zipari porgi ghari - Kersuni
---------------------------------------------------------


marathi puzzles with answers
marathi shabd kodi
ganit kodi
marathi kavita shabd kodi
marathi puzzles answers ebook
best marathi charolya
marathi ganit tricks
funny marathi puzzles

Also Read this : whatsapp comedy images tamil

Also Read this : dohale jevan ukhane