Posts

Showing posts from March, 2017

Latest whatsapp jokes |Whatsapp Jokes in Hindi

Image
Whatsapp Cracks in Hindi: After Lovely Rates Nowadays, in Hindi & Heart Touching Stratus We are Sharing here PRIME Humorous Whatsapp Standing Cracks Along with You. All These Whatsapp Cracks in Hindi Presented below. You can even deliver Your Friends this Whatsapp Cracks in Hindi. We also have A Accumulation Of Motivational Camaraderie Hindi Prices & in Hindi Estimates.

Thus, Below was our Latest Collection of Hilarious Whatsapp Jokes in Hindi. Whatsapp is One the Most Used Application. Lots Of People prefer to Share Whatsapp Position in Hindi Shayari on Whatsapp. All Whatsapp Jokes in Hindi granted below. You can even Discuss this Hindi Whatsapp Jokes Together with Your Friends. We also provide presented some Best Whatsapp Cracks in Hindi Images below. Hindi Whatsapp Jokes are extremely total to Fairly Share in Group to Generate People Chuckle. Therefore Check These Assortment Of Interesting Whatsapp Messages Out.


Whatsapp Jokes in Hindi

Hindi Whatsapp Jokes
Funny Whatsapp Mess…

link ads

प्रेमीकांनो मराठी म्हणी पूर्ण करा

Image
मराठीप्रेमीकांनो म्हणी पूर्ण करा !!
उदा. अ ते मा -- अति तेथे माती. १. दे दे दं
२. चो म चां
३. व ते वां
४. पु पा मा स
५. ए ना ध भा चिं
६. आ बि ना
७. अ ना गा पा ध
८. उं मां सा
९. झा मु स ला
१०. वा लं गा श
११. आ जी बा उ
१२. न फुं सो इ ति गे वा
१३. मा म मा ज
१४.दा क का
१५. घ मा चु
१६. इ आ ति वि
१७. न ल स वि
१८. क ना त्या ड क
१९. आ अं घे शिं
२०. ए  गा बा भा चला सुरू करा .....!!!

भन्नाट मराठी विनोद |मराठी विनोद

Image
लई भारी भन्नाट मराठी विनोद ,मराठी विनोद, नवीन विनोद / मराठी जोक (Marathi Vinod / Marathi Joke), धमाल मराठी विनोद मराठी ,WhatsApp मराठी विनोद वेब दुनिया डॉटकॉम पोर्टलवर आपल्याला पाहायला मिळतील जोक्स, विनोदी चुटके, मराठी चुटके, हास्य विनोद, आणि आपले भरपूर मनोरंजनहास्यविनोद

भन्नाटमराठीजोक्स
मराठीजोक्सडाऊनलोड


मराठीहास्यविनोदीकविता

marathi joke for whatsapp


सैराटजोक्समराठी

धमाल मराठी विनोद


WhatsApp मराठी विनोद 
मराठी विनोद जोक्स


मराठी चुटके


पुणेरीविनोद

विनोदी चुटके

अस्सल मराठी पुणेरी पाट्या |पुणेरी पाट्या

Image
अस्सल मराठी पुणेरी पाट्या,मजेदारगमतीशीरपुणेरीविनोद , नवीन आणि धमाकेदार पुणेरी पाट्या तुमच्यासाठी Marathi blog वर. मोफत निखळ मनोरंजन. puneri patya. एक नाही, दोन नाही सर्व प्रकारच्या, आणि हो सर्व पुणेकरांसाठी तसेच लहान थोरांसाठी फक्त एकाच ठिकाणी Puneri Patya, Hasa ani Haswa. (This is just fun jokes, all rights reserved by original photographers or websites posted on)


puneri patya

puneri jokes


funny marathi quotes
funny marathi quotes


comedy puneri patya

marathi funny quotes

funny images with quotes in marathi


puneri pati


सैराट  puneri jokes
funny puneri patya

मराठी पत्रलेखन | घरगुती पत्रलेखन

Image
प्रास्ताविक : पत्रलेखनातस्थूलमानानेदोनप्रकारअपेक्षितआहे . (१) व्यक्तिगतकिंवाघरगुतीपत्रलेखन (२)  कार्यालयीनकिंवाव्यावसायिकपत्रलेखन . (१) व्यक्तिगतपत्रे :(अनौपचारिक )(Informal Or Personal Letters) (१) पत्रव्यक्तिगतअसेलतरसुरुवातीस  'श्री' लिहावे. उजव्याहातासवरीलबाजूसआपला - पत्रलेखकाचापत्तायादिनांकलिहावा . (२)पात्रज्याव्यक्तीसलिहीतआहोत ,तिलायोग्यअसामायनालिहावा . (३) व्यक्तिगतपत्राचीभाषाजिव्हाळ्याचीअसावी . (४) पत्राचासमारोपव्यक्ती, आशयवलेखकाचेनातेलक्ष्यातघेऊनकरावा . (५) लिफाफहाआवश्यक . त्यावर 'प्रति' आणि 'प्रेषक' यांचेयोग्यउल्लेखअसावे . (२) कार्यालयीनपत्रे : (औपचारिक ) (Formal Or Official Letters) (१) यापात्राचीभाषाऔपचारिकअसावी . (२) पत्राचाविषयव (असल्यास) संदर्भलिहिणेआवश्यक . (३) योग्यमायनावसमारोपकरावा . (४) आपलेम्हणणेमुद्देसूदपणेमांडावेत .घरगुतीपत्रलेखन

जाहिरातलेखन|मराठी जाहिरात

Image
जाहिरातलेखनहालेखनप्रकारपाठ्यपुस्तकेतरलेखनातअभ्यासक्रमातसमाविष्टकेलाआहे .जाहिरातनिरनिराळ्यामाध्यमातूनकेलीजाते .पणत्यासाठीआधीतीलिहूनकाढावीलागते . जाहिरातलिहितानाखालीलसूचनालक्ष्यातघ्या : १) कमीतकमीशब्दातजास्तीतजास्तआशयजाहिरातीतयावा . २)जाहिरातहिआकर्षकशब्दातअसलीपाहिजे .त्यासाठीजाहिरातीतचित्रे ,सुवचने ,अवतरणेघ्यावीत. ३) जाहिरातीतभाषासोपीआणिसुस्पष्टअसावी . ४) वेळोवेळीजाहिरातहिबदलतराहिलीपाहिजे,तरचतिचेआकर्षणटिकूनराहील .

जाहिरातनमुना


जाहिरातलेखनमराठीजाहिरात

Marathi Shayari Best Images Collection | Latest Marathi Images

Image
We have compiled best Marathi Shayari Images Collection which Include Love, Romantic, sad, emotional, heart touching Marathi shayari, friendship, attitude, cute, funny marathi shayari,
Love Marathi shayari- Express your love towards your dear ones with our images and dp collection
Romantic Marathi Shayari- In Season of Romance express your feelings with shayari Love
Marathi Friendship shayari - Impress your friends with best Marathi friendship shayari Images and Dp collection
Emotional/Sad shayari- Better express your emotions through poetry rather than anger and Loud voice.
Attitude shayari - express your personality and attitude with our all new marathi shayari collection at- We have compiled best Images Compilation for Whatsapp status and DP
You can find - Best whatsapp status,Funny Whatsapp status,Cool whatsapp status, Inpsirational/Motivational Whatsapp status, Hindi whatsapp  status, Friendship whatsapp status Exam status for whatsapp ,Happy Birthday whatsapp status, Emotional…

text and image